Груб строеж

Груб строеж Фирмата ни се занимава и с извършване на груб строеж. Строителството на жилищни сгради и други обекти е дейност, която изисква квалифицирани кадри и много добри организационни умения, за да се получи качествена работа, която да удовлетворява изисванията на клиентите.

Ние ви предлагаме качествено и точно изпълнение на зададените проекти, бързина и коректно отношение.

Под груб строеж се има предвид построяването на конструкцията на даден обект. То включва основно строително-монтажни работи, конструктивни елементи като колони, греди, основи, надосновни стени, стълбища на сгради, покриви. Освен тях грубият строеж включва и изкоп и други необходими мероприята, които са необходими при започването на строежа на съответния проект.