„Рамзистрой“ ЕООД е модерна и бързоразвиваща се строителна фирма, създадена през 2009 година в областта на строителството и недвижимите имоти.

Дейността на фирмата е насочена основно в строително-ремонтните дейности и довършителни строителни работи и услуги в жилищни, офис и обществени сгради. Фирмата изпълнява саниране на сгради, външна и вътрешна топлоизолация, фасадни мазилки, финни шпакловки и замазки, както и всички допълнителни довършителни ремонтни дейности.

Основни приоритети при реализирането на всеки нов проект е реализиране на поставените целите, прецизност към детайлите, лоялност в работата, стандарти за качество, стриктно изпълнение на договорите, отговорност към поетите ангажименти.

„Рамзистрой“ ЕООД залага в работата си на квалифициран екип (разполага с над 75 души), съвременна техника, висококачествени материали, високи критерии по отношение на качеството на изпълнение, гаранционно обслужване, индивидуален подход към възложители, клиенти и партньори.

За своите години на успешно развитие от 2009г. до момента „Рамзистрой“ ЕООД има реализирани строително ремонти дейности в над 40 сгради;